Do not eat frequently

อาหาร 10 อย่างนี่ล่ะ ที่แพทย์แผนจีนบอกไม่ควรกินมากไป อาหารอะไรที่ไม่ควรทานบ่อยไปตามศาสตร์ของแพทย์แผนจีนที่มองว่า เดี๋ยวสารพิษจะสะสมในร่างกาย อ่านแล้วอย่าเพิ่งตกใจ เพราะถ้าทานแต่น้อย ๆ ก็ไม่เกิดโทษ ทั้งนี้ เคล็ดลับการดูแลสุขภาพตามศาสตร์แพทย์จีน ว่าด้วยเรื่องอาหารการกิน 10 อย่างที่ไม่ควรกินมากเกินไป มีดังนี้ 1. ไข่เยี่ยวม้า เพราะมีผู้ผลิตบางรายเติมออกไซด์ของตะกั่วลงในส่วนผสมของสารที่ใช้ทำไข่เยี่ยวม้ามากเกินไป เพื่อให้ไข่ขาวแข็งตัวอย่างสม่ำเสมอ หากทานเข้าไปในปริมาณมาก ๆ และบ่อยครั้ง อาจเกิดพิษจากสารตะกั่วได้ ซึ่งสารตะกั่วเป็นโลหะหนักที่มีพิษ ก่อให้เกิดโรคเรื้อรัง อีกทั้งยังมีผลทำให้การดูดซึมแคลเซียมลดน้อยลง เกิดภาวะขาดแคลเซียม ทำให้กระดูกผุได้ ทั้งนี้ปริมาณสารตะกั่วที่มีในไข่เยี่ยวม้าต้องไม่เกิน […]

Read Article →

Prevent Alzheimer

ฝึกสมองป้องกันอัลไซเมอร์ในช่วงสูงวัย ยิ่งอายุเพิ่มมากขึ้นเรายิ่งต้องให้ความสำคัญกับการเรียนรู้มากขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นวัยแห่งการเสื่อมของสมอง ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคสมองเสื่อมหรือ อัลไซเมอร์ ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการหลงๆ ลืมๆ จำเรื่องที่เพิ่งพูดไปไม่ได้ ทักษะที่เคยทำได้ก็กลับทำไม่ได้ เดินหลงทิศ จำชื่อคนไม่ได้ เป็นต้น การเรียนรู้เป็นการบริหารสมองโดยกระตุ้นให้เกิดการใช้ความคิด ทบทวนความจำ ทำให้สมองมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถช่วยชะลอการเสื่อมถอยของสมองได้ เช่นเดียวกับ การออกกำลัง(ร่าง)กาย เพื่อที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรงสมองก็ต้องการการออกกำลัง เพื่อให้สมองแข็งแรงเช่นเดียวกัน สำหรับการออกกำลังสมองมีหลายวิธี ซึ่งเป็นที่นิยมมากในต่างประเทศคือการออกกำลังสมองที่เรียกว่า นิวโรบิก เอกเซอร์ไซ เป็นการฝึกสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ของประสาททั้ง 5 ได้แก่ การมองเห็นการได้ยิน การสัมผัส […]

Read Article →